Konstnärlig utbildning och verksamhet, projekt i urval

Elisabet är medlem i FSK, Föreningen Svenska Konstnärinnor och KRO, Konstnärernas riksorganisation.

Om Elisabet / Konstnärlig utbildning och verksamhet

Konstutbildning

Målning/Kroki, Forum målarskola i Malmö för Jaque Zadig, 1975-1976 – 1,5 år
Teckning, Målning och Skulptur, Lunds Universitet, 1978 -1979 – 1 år
Grafik, Forum grafikskola för Jan Dahlgren, 1979-1986 – 6 år
Bildpedagogik (5p + 20p + 20p), Konstfackskolan i Stockholm, 1985, 1987, 1989
Betongskulpturkurs Simrishamn, för konstnär Berit Jonsvik, 14 dagar V 30-31, 2003
Pappersskulpturkurs under ledning av konstnär Erni Lindgren, 2 dagar, 2003
Glaskurs under ledning av Vera Olsson, en termin, Simrishamn, 2004
Skulptur och installation, Konsthøjskolen i Holbæk för Nanna Gro Henningsen, 14 dagar, 2009

Utställningar

Separat
Tingshuset, Trelleborg, 1994
Landstingets Galleri, Lund, 1994
Galleri Ängeln, Lund, 1996
Landstingets Galleri, Kristianstad, 1997
Vinslövs konstförening, 1994
Galleri Paname, Stockholm, 2007 - Länk
Gästgifvaregården i Stora Herrestad, våren 2012
Konstmagasinet, Katrineholm, 6 maj-20 maj 2012
Galleri Valfisken, Simrishamn, 24 juni-13 juli 2013
Konstföreningen Sesam, Lund, maj 2015
Hotell Svea, Simrishamn, sommar-höst 2015

Jurybedömda utställningar
Galleri Valfisken, 1995
Kristianstads Museum, Salong, 2000
Galleri Valfisken, 2001
Kullasalongen, Krapperups konsthall, Kullasalongen, 2005
Sommarsalong 2006, Romele konsthall i Lunds kommun
”VoVa” MINArt, Ungern, 2009
ART en Capital, Grand Palais, Paris, 2010, 2011, 2012 - Länk
Museum of New Art, Pärnu, Estonia 2011, 2012 - Länk
Österlensalongen, Gyllengården i Smedstorp, oktober 2014

Övrigt i urval: Grupp
Skillinge Östangård, 1996
Arbetsgivarföreningens Konstklubb, Malmö, 1997
Lilla Galleriet, Helsingborg, 1998
Vandringsutställningen ”99 Österlenkonstnärer och en skulptör”, till förmån för Parkinsonsjuka, 2000 f.f.
Barbacka, Kristianstad, 2001
Gallerian i Skillinge, 2002
Hörby konstförening, 2003
Galleri Nybroviken, Stockholm, 2010
Galleri T, Österlånggatan 3, Stockholm, 2010
Galleri Hagström, Österlånggatan 5, Stockholm, 2010
ART en Capital, Grand Palais, Paris, 2009, 2010
Haparanda kulturhus, utställningshallen, 2011
ART en Capital, Grand Palais, Paris, 2011
Museum of New Art, Pärnu, Estland 2011, 2012
Giverny, Frankrike, 26-31 maj, 2012
Association Artistique Suédoise à Paris, november, 2012
Brussel, oktober, 2013 - Länk
Galleri Mona Lisa, Paris, 10-21 December 2013 & 16 jan-8 feb 2014
Galleri Metanoia, Paris, 2013

Stipendier och projekt

Projekt: koppargrafisk verkstad, 2 konstmappar 1990 och 1991:
Undertecknad ingick i en grupp bestående av 7 grafiker, Jan-Bertil Andersson, Sten-Oscar Rundgren, Thomas Åkerlundh, Mårten Strömqvist, Vera Olsson, Ann Larsson som gav ut två konstmappar 1990 och 1991 och där jag deltog med verk i båda mapparna. Dessa arbetades fram i en gemensam verkstad som vi startade i syfte att utbyta kunskaper om tekniker och erfarenheter.

Jag har genom mitt andra arbete som förskollärare och senare lektor och forskare helt inriktat mig på bilden, skapandeprocessen och utbildning i estetiska lärprocesser:

Stipendium 1990, Ulla Britta Bruun, för att skriva boken om estetiskt arbete i förskola:
Ahlner Malmström, Elisabet (1991) Är barns bilder språk? Malmö: Carlsson

Projekt, om estetiskt arbete i förskola, skola och lärarutbildning
Ahlner Malmström, Elisabet (1998) En analys av sexåringars bildspråk – Bilder av skolan. Lund: Lund University Press (avhandling).

Malmström, Elisabet (2011). Beyond the Word, within the Sign- Inquiry into pre-school children’s handmade pictures about schooling. Education Inquiry, Vol. 2, No 1, March
Malmström, Elisabet (2013). Bild och pedagogikens estetiska språk – en analys av nationella styrdokument. Utbildning och demokrati 2013 (1)

Projekt om pedagogik för intuition:
Ingick i ett tvärvetenskapligt projekt med syfte att skapa undervisningsformer som skulle erbjuda intuition för lärande. Det innebar att skapa undervisningssituationer som underlättade ett bejakande av intuition för bättre lärande hos studenten: Medfinansiering av Grundutbildningsrådet.
Malmström, Elisabet (2001). En rörelse mellan aning och insikt om framtiden. I: Birgerstam, Pirjo et al (2001) Pedagogik för intuition. Lunds universitet: Utbildningspedagogiskt Centrum.

Projekt, konstnärligt arbetssätt på konstskolan Unikum, Simrishamn:
Konstskolan erbjuder lätt funktionshindrade konstnärlig utbildning och startade som ett projekt men som nu permanentats och ingår i Tomelilla folkhögskolas kursutbud. Jag ville med mina publikationer lyfta fram hur arbetsmetoden på olika sätt gjorde det möjligt och på vilka sätt deltagarnas unika bildspråk synliggjorde dem som unika personligheter.

Malmström, Elisabet (2006) Estetisk Pedagogik och Lärande – Processer i bildskapandet, delaktighet och erkännande Kristianstad: Carlsson Medfinansiering genom Kulturrådet och Specialpedagogiska institutet.
Malmström, Elisabet (2007): Reflections on a didactical socio-semiotic orientation to Sign-mindedness and learning – Peirce's semiotic and pedagogy. VIIIth Conference of the AISV-IAVS (Association internationale de sémiotique visuelle, International Association for Visual Semiotics, Asociación internacional de semiótica visual), Istanbul, 29 may-2 June, 2007, SEMIO Istanbul: Volume I.
Malmström, Elisabet (2013). Aesthetic learning processes and identity work – Love of the Self and wanting to become. The international Journal of Arts Education.Vol 11(1), july, 2013.

Pågående utbildningsprojekt:
Estetiska lärprocesser i förskolan. Skapande och estetiska lärprocesser fasar ut i skolans läroplaner. Jag vill med projektet lyfta fram möjligheter med att starta utbildning i estetiska lärprocesser för de allra yngsta. Barn behöver utbildade lärare från början.

Malmström, Elisabet (2011). Integrative art – Inquiry into meaning in early childhood fine arts education. 8th Pan-Hellenic Conference, Nicosia, 6-8 May.
Malmström, Elisabet (submitted). Aesthetic Language of Education– Integrative Arts supporting the child as ‘educator’. Mind, Culture and Activity.
Malmström, Elisabet (2013). Action Research with small children – inquiry into aesthetic learning processes in context 13th International Pragmatics Conference in New Dehli, September the 8th-13th 2013.

Bokprojekt:
Estetiska lärprocesser fasar ut i skolans läroplaner. Jag vill med projektet lyfta fram forskares och konstnärers arbete med att ge stöd till estetiska lärprocesser i förskolan och skolan.
Malmström, Elisabet (red)(under utformning). Estetiska lärprocesser i förskolan och skolan.